Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
o nás podujatia knižnica prenájom priestorov požičovňa kostýmov výlep plagátov úspešne za nami kontakt

pripravované podujatia

Filmový klub '93

sociálne siete

Mestská knižnica

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka poskytuje knižnično-informačné služby vo svojich troch pobočkách:

  • Pobočka Dom kultúry - F. Madvu 11
  • Pobočka Zapotôčky - budova ZŠ na Ul. Dobšinského 
  • Pobočka Kopanice - budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého

 

 

Otváracie hodiny /všetky 3 pobočky/:

Pondelok - štvrtok 10.00 - 17.00 h

Piatok 10.00 - 16.00 h

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30 h

Kontaktné informácie:

Knižnica sídlisko Píly
0911 037 062, 046/541 20 29
kniznicako@prievidza.sk

Knižnica sídlisko Kopanice
0904 752 759
kniznicase@prievidza.sk


Knižnica sídlisko Zapotôčky
0904 752 760
kniznica@prievidza.sk

Cenník služieb a poplatkov: 

Cenník

OZNAM!

Pobočka Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi Zapotôčky (budova ZŠ Dobšinského) bude v utorok, 17. januára 2017 ZATVORENÁ!

Za pochopenie ďakujeme!

Výpredaj vyradených kníh

Mestská knižnica M. Mišíka v Prievidzi ďakuje všetkým, ktorí si zakúpili knihu na výpredaji kníh, ktorý sa konal v dňoch 6. až 8. decembra 2016 v Bábkovej sále Domu kultúry Prievidza.

Predalo sa 322 kníh a získali sme 128,80 €, ktoré budú použité na nákup nových kníh a obnovu knižného fondu vo všetkých troch pobočkách!

Ďakujeme!

Darovať sa nemusí len krv!

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi
s úctou ďakuje všetkým, ktorí darovali knihy
do našich pobočiek. Za rok 2016 sme darom získali 569 kusov kníh v hodnote 4364,47 €, ktoré sme zaprírastkovali do knižného fondu. Knihy, ktoré sme už v našom fonde evidovali sme ponúkli na odpredaj na Blších trhoch
a celá suma nadobudnutá z predaja sa použila na nákup literatúry do všetkých troch pobočiek - konkrétne 395,20 €.

Váš dar v podobe kníh, nám aj našim čitateľom, veľmi pomohol a potešil a boli by sme radi, keby ste Vašu veľkorysosť ku knižnici a k literatúre prejavili aj v nasledujúcich rokoch.

V prípade, ak máte záujem darovať knihy Mestskej knižnici, obráťte sa na ktorúkoľvek
z našich troch pobočiek:
-    budova ZŠ na Ul. Dobšinského (Zapotôčky), 0904 752 760, kniznica@prievidza.sk,
-    budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého (Kopanice), 0904 752 759, kniznicase@prievidza.sk,
-    Dom kultúry - F. Madvu 11, 0911 037 062, kniznicako@prievidza.sk,
kde po predchádzajúcej konzultácii môžete odovzdať Vaše knihy.
Doprajme potešenie z kníh všetkým našim čitateľom!