Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
o nás podujatia knižnica prenájom priestorov požičovňa kostýmov výlep plagátov úspešne za nami kontakt

Pripravované podujatia

Filmový klub '93

Mestská knižnica

Sociálne siete

Mestská knižnica

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka poskytuje knižnično-informačné služby vo svojich troch pobočkách:

  • Pobočka Dom kultúry - F. Madvu 11
  • Pobočka Zapotôčky - budova ZŠ na Ul. Dobšinského 
  • Pobočka Kopanice - budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého

 

 

Otváracie hodiny /všetky 3 pobočky/:

Pondelok - štvrtok 10.00 - 17.00 h
Piatok 10.00 - 16.00 h
Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30 h

Kontaktné informácie:

Knižnica sídlisko Píly
0911 037 062, 046/541 20 29
kniznicako@prievidza.sk

Knižnica sídlisko Kopanice
0904 752 759
kniznicase@prievidza.sk


Knižnica sídlisko Zapotôčky
0904 752 760
kniznica@prievidza.sk

Cenník služieb a poplatkov: 

Cenník

POZOR!!! 

Pobočky Mestskej knižnice M. Mišíka (Dom kultúry, Zapotôčky, Kopanice) budú z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 30. apríla 2018 a 7. mája 2018 ZATVORENÉ!

Ďakujeme za pochopenie.

Fond knižnice je bohatší o nové knihy

Mestská knižnica MM v KaSS v PD bola aj v roku 2017 podporená z finančných zdrojov Fondu na podporu umenia. Projekt „Čítanie nás spája – s knihou nikdy nie si sám“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 2 500,00 €. Vďaka tejto sume pribudlo do knižnice 358 exemplárov nových kníh, z toho cca 200 kníh putovalo k detským čitateľom a zvyšok potešil dospelých čitateľov. Táto podpora z verejných zdrojov v značnej miere prispela ku skvalitneniu služieb našej knižnice.

Modernizácia technického vybavenia knižníc

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v zriaďovateľskej činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi získala vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia v programe Modernizácia technického vybavenia knižnice M. Mišíka nové technické vybavenie v hodnote 2000,00 € v zložení: 3 PC zostavy, 3 tlačiarne, 3 čítačky a 3 laminátory, ktoré má slúžiť na získavanie informácií, vzdelávanie, tlač formulárov a zlepšenie komunikácie, ako aj zvyšovanie informačnej gramotnosti na jednotlivých pobočkách Mestskej knižnice M. Mišíka. 

Cieľom modernizácie technického vybavenia bolo zvýšiť kvalitu služieb čitateľov pobočiek na Ul. F. Madvu, Ul. Dobšinského a na Ul. Novackeho. 

Projekt z verejných zdrojov podporil 

Nové knihy v knižnici M. Mišíka v Prievidzi

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v zriaďovateľskej činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi získala vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia v programe Svet ukrytý v knihách čiastku 2000,00 € na nákup nových kníh na všetky tri pobočky - na Ul. F. Madvu, Ul. Dobšinského a na Ul. Novackeho.  Spolu sa nakúpilo 338 kníh.

Projekt z verejných zdrojov podporil 

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka - apríl 2018

Podujatia sú organizované na všetkých pobočkách knižnice na základe dohovoru
s p. knihovníčkami.

Autor mesiaca: Ľudmila Podjavorinská
Počas celého mesiaca sa budeme intenzívne venovať tvorbe autorky, ktorá sa vo svete slovenskej literatúry zapísala najmä ako zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti. 

1. - 30. apríl – Les ukrytý v knihe
Celoslovenská kampaň, v ktorej sa prostredníctvom kníh snažíme poukázať najmä deťom a mladej generácii na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť. 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže
o "Logo" knižnice

Slávnostné vyhodnotenie súťaže o „Logo“ knižnice sa uskutočnilo v pobočke knižnice na ul. Dobšinského dňa 21. 9. 2017. Na vyhlásení sa zišli všetci mladí autori výtvarných návrhov. Víťazkou súťaže sa stala: Sofia Lujza Janovová. Odmenou pre všetkých účastníkov bol darčekový poukaz na bezplatné zápisné do knižnice a drobná sladkosť. Darčekový poukaz na zápisné do knižnice zdarma, autorke víťazného návrhu odovzdala p. riaditeľka KaSS Dana Horná. Hlavnú cenu, 30,- eurovú poukážku na nákup literatúry odovzdal p. Miloš Bielik, majiteľ internetového kníhkupectva Literama. Všetkým účastníkom súťaže srdečne ďakujeme a už teraz sa tešíme keď začneme logo používať.

Získali sme 3. miesto!

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove aj tento rok zorganizovala pre knihovníkov pracujúcich s deťmi celoslovenskú súťažnú prehliadku knižničných podujatí pre deti, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. a 26. septembra 2017 v priestoroch detskej knižnice Slniečko v Prešove.

Na súťaži sme našu knižnicu reprezentovali s podujatím "Volajú ma Šuško". Podujatie na súťaži získalo 3.miesto. Tešíme sa z ocenenia.

Abeceda=písmeno, slabika, slovo, veta, príbeh - všetko ukryté v knihe

V Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi mali v januári podujatie s názvom Pasovanie prvákov za čitateľov Mestskej knižnice.

Sprevádza človeka celým životom. Už od raného detstva sa s nimi stretávame. 

A v nich aj s básňami, riekankami, rozprávkami. Je to jedinečný prostriedok na rozvoj ľudskej predstavivosti. 

V Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi mali v januári podujatie s názvom Pasovanie prvákov za čitateľov Mestskej knižnice

Určite budete s nami súhlasiť, keď povieme, že medzi najdôležitejšie medzníky života dieťaťa patrí obdobie keď sa naučí čítať. Zvláda prvé písmenká. Naučí sa ich spájať do hlások. Objaví čaro ich spájania do slov a viet. Stáva sa čitateľom. Spočiatku veľmi váhavým a niekedy nesmelým. Má však za sebou prvé víťazstvo. A to ho veľmi teší. Zručným čitateľom sa učíme byť celý život. S každou prečítanou knihou, príbehom, rozprávkou sme istejší zručnejší a smelší. Vedieť čítať a byť dobrým čitateľom je rozdiel. Potrebujeme na to čas. Pozitívnu skúsenosť. Podnety, ktoré nás vedú k čítaniu a k tomu, aby sme si vzťah ku knihe vytvorili.

A toto je jedným z hlavných cieľov aj v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi. V mesiaci január sme zahájili podujatie s názvom: Pasovanie prvákov za čitateľov Mestskej knižnice. Je to podujatie určené pre všetky prváčence, ktoré navštevujú našu knižnicu. Stretnutie so slovkami a aj tetou Písmenkovou budú mať možnosť deti na sídlisku Kopanice zo ZŠ Energetikov a aj žiaci zo ZŠ Sama Chalupku na sídlisku Píly.

V Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v Prievidzi mali v januári podujatie s názvom Pasovanie prvákov za čitateľov Mestskej knižnice. 

Pasovanie sme začali s komunitou prvákov na najväčšom sídlisku v meste Prievidza na sídlisku Zapotôčky. Prváci zo ZŠ Dobšinského, ZŠ Šafárika a aj prváci z E-školy na spomínanom sídlisku sa so všetkou vážnosťou a aj úprimnosťou detského srdiečka, zúčastnili slávnostného podujatia. V úlohe pasujúcich sa striedali knihovníčka Martina Krausková a aj teta Písmenková. Deti boli zároveň hercami a aj divákmi celého podujatia. Aktívne sa zapájali do dramatizácie príbehu v ktorom si slová hľadajú a volia svojho „kráľa“. Prepožičali svoje hlasy slovkám, ktoré toho o čítaní vedia skutočne veľa. S najväčším zaujatím a úprimnosťou v hlase sľubovali, že budú knižky čítať a nenechajú ich na poličkách odpočívať. Pasovali sme ich slávnostne zlatou knihou písmenkovou. Niektorí odchádzali z knižnice s prvými požičanými knižkami. Priviesť deti k tomu, aby milovali čítanie nie je ľahká úloha. S trpezlivosťou, tvorivými nápadmi a zanietenosťou to však určite pôjde. 

Deti majú veľmi radi keď sa im príbehy rozprávajú. Príbehy vymyslené, neskutočné, neuveriteľné. Sila detskej predstavivosti a čaro príbehov vytvárajú fantastický svet dobrodružstiev a spravodlivosti, jednoducho víťazstva dobra nad zlom.

Príbehy, ktoré naše deti dokážu vnímať ako skutočné a reálne. Svojou predstavivosťou oživujú príbehy, ako šibnutím čarovného prútika, vedia sa premiestniť z reálneho sveta do sveta fantázie. Aj Malý princ hovorí: „všetci dospelí boli najskôr deťmi, ale máloktorí z nich sa na to pamätá“.

Tak objavme v sebe dieťa, pre seba a svoje vlastné deti. Využime túto možnosť úplne a bez zvyšku v náš prospech a v prospech svojich detí. 

Okrem svojej pozornosti, prítomnosti a lásky, dávame dieťaťu aj vzor, že čítať je krásne a obohacujúce.

Za kolektív Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v Prievidzi – Silvia Kupcová

Magický advent v knižnici

Skôr ako vám začnem rozprávať príbeh, by ste sa mali pohodlne usadiť a privrieť oči.

Som Škriatok. Mám rád vôňu knihy a najradšej miesto kde je kníh veľa. Úplne najlepším miestom je knižnica. Tú mám rád a veľmi. Vonia knihami a mám tam množstvo kamarátov, ktorí majú radi príbehy. A to je na tom to najlepšie. Vždy sa objavím tam, kde sa niečo deje a najlepšie s písmenkami. Niekedy ma nájdete ako sa hrbím nad kôpkami papiera. Vždy v tých kôpkach niečo skvelé nájdem.

Moja obľúbená knižnica sa pomaly chystala na spánok. Všetko a zdalo úplne rovnaké ako inokedy a predsa iné. Moje kamarátky knihy boli rozochveté a nespokojné. Šepkali si medzi sebou: „Toto sa mi vôbec nepáči. Dnes tu bolo ticho a nikto neprišiel! Nikto nelistoval našimi stránkami, nepotešil sa d písmenkami! Je tu ticho! Je nám veľmi smutno!“ Premýšľal som o tom, že majú pravdu: „Čo sa dnes stalo?“ Deti do knižnice neprišli. Knihy boli veľmi smutné a potrebovali pomoc. Nezaváhal som a použil čarovnú formulku:

Všetci ľudia
svetom blúdia.
A preto si vymysleli také sviatky,
aby každý zablúdenec trafil spiatky.
Nech každý, koho stále cesta láka,
spomenul si, že ho niekto doma čaká
.“

Riekanka od pána Feldeka mala neobyčajne čarovnú moc. Sila písmeniek sa ukázala. 

V knižnici sa začali diať nádherné veci. Ak mi dovolíte, ja Škriatok, sa teraz s Vami rozlúčim, pretože som už len rozprávačom. Magický advent v knižnici sa začal...

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi sa začala zapĺňať čitateľmi. Malí, veľkí a aj najusilovnejší čitatelia prišli. Nikto nemusel nikoho hľadať. Slová spolu s adventným obdobím dokázali zázrak. 

Knižnica sa skutočne každý jeden deň od začiatku decembra zapĺňala do posledného miestečka. Deti zo základných škôl Dobšinského, Energetikov a aj Sama Chalupku skutočne prichádzali. Adventné čítania, ktoré tety knihovníčky pripravili sa stali milou príležitosťou objaviť silu písaného slova. Objaviť ten zázrak, že počas adventu, či sviatkov môžeme byť jeden s druhým. Skúsiť sa tak ako v minulosti, zastaviť a vychutnať sviatočnú atmosféru plnými dúškami. Bez toho, aby sme sa dali ovplyvniť čímkoľvek iným. Čaro adventu a Vianoc sa prejavilo – rozprávali sme, spievali či recitovali o Vianociach. Stretli sme sa aj so: „Snehuliakom s horúcim srdcom“ či snehuliačkou Gertrúdou. Natrafili sme aj na: “Vianoce, ktoré nechceli prísť“. A pristavili sme sa aj pri rozprávaní a čítaní o nezvyčajnej láske, ktorá nehriala, ale bodala do srdca ako nôž.

S najťažšou odpoveďou príbehu nám pomohli naše kamarátky knihy. Pomáhali preto, že neostali v knižnici samé. Na začiatku príbehu sa zdalo, že deti na ne zabudli. Opak je však pravdou. Odpoveď prišla takmer sama a nie celkom nečakane: „S knihou v ruke možno snívať, možno zabudnúť. Možno sa zastaviť a možno sa nájsť. Sadnime si teda a vnímajme čaro Vianoc. To čaro sa rodí v srdci a to je ten skutočný príbeh.

Za kolektív Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka – Silvia Kupcová

Darovať sa nemusí len krv!

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi
s úctou ďakuje všetkým, ktorí darovali knihy
do našich pobočiek. Za rok 2016 sme darom získali 569 kusov kníh v hodnote 4364,47 €, ktoré sme zaprírastkovali do knižného fondu. Knihy, ktoré sme už v našom fonde evidovali sme ponúkli na odpredaj na Blších trhoch
a celá suma nadobudnutá z predaja sa použila na nákup literatúry do všetkých troch pobočiek - konkrétne 395,20 €.

Váš dar v podobe kníh, nám aj našim čitateľom, veľmi pomohol a potešil a boli by sme radi, keby ste Vašu veľkorysosť ku knižnici a k literatúre prejavili aj v nasledujúcich rokoch.

V prípade, ak máte záujem darovať knihy Mestskej knižnici, obráťte sa na ktorúkoľvek
z našich troch pobočiek:
-    budova ZŠ na Ul. Dobšinského (Zapotôčky), 0904 752 760, kniznica@prievidza.sk,
-    budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého (Kopanice), 0904 752 759, kniznicase@prievidza.sk,
-    Dom kultúry - F. Madvu 11, 0911 037 062, kniznicako@prievidza.sk,
kde po predchádzajúcej konzultácii môžete odovzdať Vaše knihy.
Doprajme potešenie z kníh všetkým našim čitateľom!