Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
o nás podujatia knižnica prenájom priestorov požičovňa kostýmov výlep plagátov úspešne za nami kontakt

pripravované podujatia

Filmový klub '93

sociálne siete

Mestská knižnica

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka poskytuje knižnično-informačné služby vo svojich troch pobočkách:

  • Pobočka Dom kultúry - F. Madvu 11
  • Pobočka Zapotôčky - budova ZŠ na Ul. Dobšinského 
  • Pobočka Kopanice - budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého

 

 

Otváracie hodiny /všetky 3 pobočky/:

Pondelok - štvrtok 10.00 - 17.00 h

Piatok 10.00 - 16.00 h

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30 h

Kontaktné informácie:

Knižnica sídlisko Píly
0911 037 062, 046/541 20 29
kniznicako@prievidza.sk

Knižnica sídlisko Kopanice
0904 752 759
kniznicase@prievidza.sk


Knižnica sídlisko Zapotôčky
0904 752 760
kniznica@prievidza.sk

Cenník služieb a poplatkov: 

Cenník

OZNAM!

Pozor neprehliadnite zmenu v Mestskej knižnici M. Mišíka v Prievidzi! Pobočka Zapotôčky bude otvorená v pondelok - štvrtok od 13.00 do 17.00 h a v piatok od 13.00 do 16.00 h!

Za pochopenie ďakujeme!

Výpredaj vyradených kníh

Mestská knižnica M. Mišíka v Prievidzi ďakuje všetkým, ktorí si zakúpili knihu na výpredaji kníh, ktorý sa konal dňa 13. augusta 2016 na Námestí slobody v Prievidzi v rámci letného blšieho trhu.

Predalo sa 246 kníh a získali sme 98,40 €, ktoré budú použité na nákup nových kníh a obnovu knižného fondu vo všetkých troch pobočkách!

Ďakujeme!

Novinky v Slovenskej národnej knižnici v Martine!

Viac ako 150 Dobšinského rozprávok patrí medzi skvosty slovenskej ľudovej tvorby, ktorých pôvodné vydania sa nachádzajú v archívoch Slovenskej národnej knižnice.    
„Zbierky Dobšinského rozprávok sú základným a veľmi vzácnym dielom slovenskej folkloristiky. Vďaka národnému projektu Digitálna knižnica a digitálny archív spolufinancovaného z fondov Európskej únie sú dnes v zdigitalizovanej podobe prístupné širokej verejnosti na stránke SNK“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. 
Digitalizácia knižničných dokumentov zo zbierok SNK prebieha v špecializovanom pracovisku vo Vrútkach. Ukážky zdigitalizovaných rozprávok, ako aj iných hodnotných
a zaujímavých diel môžete nájsť na www.dikda.eu.

 

Darovať sa nemusí len krv!

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi
s úctou ďakuje všetkým, ktorí darovali knihy
do našich pobočiek. Za rok 2015 sme darom získali 500 kusov kníh v hodnote 3363,14 €, ktoré sme zaprírastkovali do knižného fondu. Knihy, ktoré sme už v našom fonde evidovali sme ponúkli na odpredaj na Blších trhoch
a celá suma nadobudnutá z predaja sa použila na nákup literatúry do všetkých troch pobočiek - konkrétne 539,20 €.

Váš dar v podobe kníh, nám aj našim čitateľom, veľmi pomohol a potešil a boli by sme radi, keby ste Vašu veľkorysosť ku knižnici a k literatúre prejavili aj v nasledujúcich rokoch.

V prípade, ak máte záujem darovať knihy Mestskej knižnici, obráťte sa na ktorúkoľvek
z našich troch pobočiek:
-    budova ZŠ na Ul. Dobšinského (Zapotôčky), 0904 752 760, kniznica@prievidza.sk,
-    budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého (Kopanice), 0904 752 759, kniznicase@prievidza.sk,
-    Dom kultúry - F. Madvu 11, 0911 037 062, kniznicako@prievidza.sk,
kde po predchádzajúcej konzultácii môžete odovzdať Vaše knihy.
Doprajme potešenie z kníh všetkým našim čitateľom!