Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
o nás podujatia knižnica prenájom priestorov požičovňa kostýmov výlep plagátov úspešne za nami kontakt

pripravované podujatia

Filmový klub '93

sociálne siete

Mestská knižnica

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka poskytuje knižnično-informačné služby vo svojich troch pobočkách:

  • Pobočka Dom kultúry - F. Madvu 11
  • Pobočka Zapotôčky - budova ZŠ na Ul. Dobšinského 
  • Pobočka Kopanice - budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého

 

 

Otváracie hodiny /všetky 3 pobočky/:

Pondelok - štvrtok 10.00 - 17.00 h

Piatok 10.00 - 16.00 h

Obedná a administratívna prestávka: 12.00 - 13.00 h

Kontaktné informácie:

Knižnica sídlisko Píly
046/543 36 78
kniznicako@prievidza.sk

Knižnica sídlisko Kopanice
0904 752 759, 046/540 74 61
kniznicase@prievidza.sk


Knižnica sídlisko Zapotôčky
0904 752 760, 046/541 77 24
kniznica@prievidza.sk

Cenník služieb a poplatkov: 

Cenník

Týždeň slovenských knižníc 
s Mestskou knižnicou M. Mišíka
v Prievidzi

Mestská knižnica M. Mišíka v Prievidzi vás pozýva na Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa bude konať v  dňoch 23. marca – 27. marca 2015! Tento rok sa uskutoční už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc a to pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých! Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2015 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ, ktorým je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. 

Pobočky Mestskej knižnice si pre vás pripravili bezplatný zápis nových čitateľov, ktorý bude trvať počas celého týždňa, zároveň vám počas celého týždňa budú odpustené sankčné upomienky a čaká na vás množstvo súťaží, hádaniek o knihách a ich hrdinoch, ktoré si pre vás pripravili tety knihovníčky. 

Viac informácií získate na pobočkách Mestskej knižnice M. Mišíka:
- Zapotôčky (v ZŠ Dobšinského) – kniznica@prievidza.sk, 0904 752 760
- v Dome kultúry – kniznicako@prievidza.sk, 0911 037 062
- Kopanice (v Centre voľného času Spektrum) – kniznicase@prievidza.sk, 0904 752 759

Veľký výpredaj vyradených kníh

Máte radi vôňu starých kníh? Chcete spoznať tajomstvá, ktoré ukrývajú? Chýba vám nejaké dielo v rodinnej knižnici? Tak neváhajte a navštívte ďalší zo série výpredajov kníh, ktorý si pre vás aj v tomto roku pripravila Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi. Uskutoční sa v dňoch 14. – 17. apríla 2015 v čase 10.00 – 18.00 h v priestoroch bábkovej sály Domu kultúry Prievidza. 

Môžete si vybrať knihy rôznych žánrov a tematického zamerania či už od slovenského alebo zahraničného autora. Zaujímavá je aj symbolická cena, ktorou prispejete na nákup nových kníh a obnovu knižničného fondu knižníc.

V prípade potreby vám budú k dispozícii pani knihovníčky, ktoré vám rady poradia a usmernia vás.

Novinky v Slovenskej národnej knižnici v Martine!

Viac ako 150 Dobšinského rozprávok patrí medzi skvosty slovenskej ľudovej tvorby, ktorých pôvodné vydania sa nachádzajú v archívoch Slovenskej národnej knižnice.    
„Zbierky Dobšinského rozprávok sú základným a veľmi vzácnym dielom slovenskej folkloristiky. Vďaka národnému projektu Digitálna knižnica a digitálny archív spolufinancovaného z fondov Európskej únie sú dnes v zdigitalizovanej podobe prístupné širokej verejnosti na stránke SNK“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. 
Digitalizácia knižničných dokumentov zo zbierok SNK prebieha v špecializovanom pracovisku vo Vrútkach. Ukážky zdigitalizovaných rozprávok, ako aj iných hodnotných
a zaujímavých diel môžete nájsť na www.dikda.eu.

 

Darovať sa nemusí len krv!

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi
s úctou ďakuje všetkým, ktorí darovali knihy
do našich pobočiek. Za rok 2014 sme darom získali 653 kusov kníh v hodnote 4181,08 €, ktoré sme zaprírastkovali do knižného fondu. V porovnaní s minulým rokom sa počet kníh získaných darovaním zvýšil o 125 kníh. Knihy, ktoré sme už v našom fonde evidovali sme ponúkli na odpredaj na Veľkých výpredajoch kníh, ako aj na Blších trhoch
a celá suma nadobudnutá z predaja sa použila na nákup literatúry do všetkých troch pobočiek - konkrétne 811,60 €.

Váš dar v podobe kníh, nám aj našim čitateľom, veľmi pomohol a potešil a boli by sme radi, keby ste Vašu veľkorysosť ku knižnici a k literatúre prejavili aj v nasledujúcich rokoch.

V prípade, ak máte záujem darovať knihy Mestskej knižnici, obráťte sa na ktorúkoľvek
z našich troch pobočiek:
-    budova ZŠ na Ul. Dobšinského (Zapotôčky), 0904 752 760, kniznica@prievidza.sk,
-    budova CVČ Spektrum na Ul. Novackého (Kopanice), 0904 752 759, kniznicase@prievidza.sk,
-    Dom kultúry - F. Madvu 11, 0911 037 062, kniznicako@prievidza.sk,
kde po predchádzajúcej konzultácii môžete odovzdať Vaše knihy.
Doprajme potešenie z kníh všetkým našim čitateľom!