Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
o nás podujatia knižnica prenájom priestorov požičovňa kostýmov výlep plagátov úspešne za nami kontakt

Pripravované podujatia

Filmový klub '93

Mestská knižnica

Sociálne siete

adresa

Fraňa Madvu 11, 971 01 Prievidza
IČO: 00516988
IČ DPH: SK2021160317
telefón: +421 (0)46 541 20 29
e-mail: kasspd@prievidza.sk (sekretariát)
e-mail: kultura@prievidza.sk (podujatia)
www.kasspd.sk
www.facebook.com/KaSS.PD

otváracia doba a predaj vstupeniek

pondelok až piatok
07.00 h  -  12.00 h
12.30 h  -  18.00 h

 

 

Predaj vstupeniek - informácie

Lýdia Ripková/predaj vstupeniek, informácie
0904 752 758, 046/541 20 29
pokladna.kass@prievidza.sk

Jana Krethová/predaj vstupeniek, informácie
0904 752 758, 046/541 20 29
pokladna.kass@prievidza.sk 

Kontakty

Mgr. Dana Horná /riaditeľka KaSS, DK Prievidza
046/541 21 34
dana.horna@prievidza.sk

Mgr. Monika Kosztolányiová/sekretariát, DK Prievidza
0904 752 750, 046/541 21 34
kasspd@prievidza.sk

Bc. Zuzana Adámiková/zástupkyňa riaditeľky, prevádzka DK Prievidza 
0904 752 751, 046/541 20 29
zuzana.adamikova@prievidza.sk

Ing. Dana Backová/hlavný odborný ekonóm, ekonom. útvar, DK Prievidza
0904 752 753, 046/541 20 29
dana.backova@prievidza.sk

Lucia Fábryová/ekonom. útvar, účtovníčka, DK Prievidza
0904 752 753, 046/541 20 29
lucia.fabryova@prievidza.sk

Mgr. Paulína Kotláriková/organizátorka kultúrnych podujatí
0904 752 764, 046/541 20 29
podujatia@prievidza.sk

Mgr. art. Patrícia Gyenesová/referent kultúry
0904 752 764, 046/541 22 09
kultura@prievidza.sk

Tomáš Pekár
/propagácia, grafik
0904 752 755, 046/541 20 29
propagacia@prievidza.sk

Mgr. Nina Pekárová/propagácia, výlep 
0904 752 755, 046/541 20 29
info.kasspd@prievidza.sk

Bibiana Sukubová/garderóba, požičovňa kostýmov
0904 752 756, 046/541 20 29
bibianasukubova@gmail.com

Marián Bullo/javiskový technik
0905 747 051, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk 

Jozef Poliak/javiskový technik
0908 405 594, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk


Jozef Uhliar/údržba, technik
0904 752 757, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk 

Igor Klein/údržba, technik
0904 752 757, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk

Anna Hrdá/pomocný pracovník
Lenka Radbová/pomocný pracovník
Anna Čejteyová/pomocný pracovník

Kultúrne domy v okrajových častiach mesta

Soňa Ulbriková/správkyňa KD Necpaly
0904 752 754
kdnecpaly@prievidza.sk

Marta Mellová/správkyňa KD Veľká Lehôtka
0904 752 761
kasspd@prievidza.sk

Katarína Čičmancová/správkyňa KD Malá Lehôtka
0904 752 762
kasspd@prievidza.sk 

Božena Laluhová/správkyňa KD Hradec
0904 752 763
kasspd@prievidza.sk

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka

Martina Krausková/Knižnica sídlisko Píly/Dom kultúry
0911 037 062, 046/541 20 29
kniznicako@prievidza.sk

Mária Ignácová/Knižnica sídlisko Kopanice/Centrum voľného času Spektrum
0904 752 759
kniznicase@prievidza.sk

Silvia Kupcová/Knižnica sídlisko Zapotôčky/ZŠ Dobšinského
0904 752 760
kniznica@prievidza.sk