Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
o nás podujatia knižnica prenájom priestorov požičovňa kostýmov výlep plagátov úspešne za nami kontakt

Pripravované podujatia

Filmový klub '93

Mestská knižnica

Sociálne siete

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi je príspevkovou organizáciou mesta Prievidza neziskového charakteru zabezpečujúca verejno-prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Podieľa sa na zabezpečovaní a rozvíjaní partnerských a priateľských vzťahov mesta s inými mestami a obcami v SR i v zahraničí.

Čo robíme

Poslaním KaSS je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity občanov a návštevníkov mesta, sprístupňovať umelecké hodnoty, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých. Zabezpečovať pre potreby mesta organizačne a obsahovo oslavy a spoločenské podujatia, organizovať školiteľské a výchovno-vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a záujmové skupiny občanov, vytváranie podmienok na rôzne kultúrne aktivity, sprostredkovanie umeleckých hodnôt, organizovanie spoločenského života, zabezpečovanie kultúrnej rekreácie a relaxácie, podporovanie činnosti záujmových krúžkov a útvarov a podľa možností vytváranie podmienok na ich činnosť.

Partneri